TWRNæring

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer!

Et lite tips

Før du tar kontakt med oss kan det hende du finner svar på det du lurer på i vår FAQ under.

980 90 034
Drift og vedlikehold

Ofte stilte spørsmål

 • Når utbetales depositum?

  Depositumet utbetales snarest etter utflytt dersom det ikke er noen anmerkninger. Normalt vil utbetalingen da skje 10-25 dager etter utflytt. Dersom det er anmerkinger og saker å håndtere vil utbetalingen ta inntil 8 uker, alt etter hva det gjelder. Dersom utleier og leietaker ikke blir enig om oppgjøret vil utbetalingen ta lengre tid, etter nærmere angivelser i Husleieloven.

 • Når kan jeg levere oppsigelse på leieforholdet?

  Alle våre kontrakter er tidsubestemte med begrenset oppsigelsesmulighet. Leieforholdet kan kun sies opp med virkning 31. juli. Vilkåret for godkjent oppsigelse er at utleier mottar skriftlig melding senest  30. april, samme år. E-post til leietaker@bergensgruppen.no godkjennes som skriftlig melding.

 • Hvordan sier jeg opp leieforholdet?

  Alle oppsigelser må være skriftlige. Oppsigelsen sendes til leietaker@bergensgruppen.no

 • Jeg bor i kollektiv og ønsker å flytte, men mine romkamerater ønsker å fortsette å bo der, går det?

  Du kan ikke si opp leieforholdet på vegne av andre. Dersom to eller flere leier sammen, hefter dere solidarisk for leieavtalens forpliktelser. Har du signert egen kontrakt, kan du likevel flytte uten at dette har noen betydning for resten av kollektivet.

 • Hvorfor får jeg varsel på for sent betalt husleie før det har gått 14 dager?

  Hos Bergensgruppen er fristen for å betale husleie den 1. hver måned. Det sendes ut varsel om manglende betaling 3 dager etter forfall og inkassovarsel 15 dager etter forfall. Leietaker vil deretter ha 15 dager på å betale skyldig leie før beløpet sendes til inkasso. Prosessen som fører til utkastelse kan startes umiddelbart ved betalingsmislighold.

 • Kan man betale husleien senere?

  Nei, leien skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Skulle betalingen av ulike grunner være forsinket, er det viktig å ta kontakt med din utleier via leietaker@bergensgruppen.no

 • Hva er indeksregulering?

  Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk et år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved kontraktstart. Konsumprisindeksen finner man på www.ssb.no.

 • Jeg ønsker å kontakte vaktmester eller har behov for å varsle om tekniske feil i boligen, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med leietaker@bergensgruppen.no. Vi gjør da en vurdering av saken og sender evt videre til vaktmester.

 • Kan vi male i leiligheten (evt. annen oppussing)? Hvem skal i så fall betale for dette?

  Det må avtales særskilt mellom utleier og leietaker hva som skal gjøres og hvem som skal betale for dette. Slikt skal avtales skriftlig.

 • Vedlikehold i boligen under leieperioden, er jeg ansvarlig for dette?

  Som leietaker har du ansvar for å vedlikeholde boligen, herunder låser, sikringer, vindusruter, kraner, brytere, kontakter, lyspærer, batteriutskift, løpende vedlikehold av hvitevarer, rengjøring av sluker og lignende. Utleieren skal forsvarlig vedlikeholde utleid leilighet eller rom med dertil tilhørende ledninger og innretninger for avløp og forsyning med vann og elektrisk strøm til lampepunkter og stikk-kontakter.

 • Hva skjer etter visning, når jeg har fått beskjed om at jeg får leie leiligheten eller hybelen?

  Du vil ganske umiddelbart motta innloggingsinformasjon ( både pr. SMS og pr. mail) til vårt eiendomssystem MyRent. SMS kommer fra mobilnr. 26100. Du må nå logge inn i MyRent, lese gjennom kontrakten, og signere med BankID. Så snart kontrakten er signert og sikkerhetstillelse samt første husleie er innbetalt, avtaler vi tidspunkt for formell overtakelse av boligen.

 • Hva skjer på overtakelsen når jeg skal flytte inn?

  På overtakelsen går vi bla igjennom brannrutiner og rømingsveier. Vi ser også på renhold av rommet/leiligheten du har leid. Dersom du flytter inn på et rom i et bebodd kollektiv kan renholdet også bære preg av at fellesrom med bad og kjøkken brukes daglig. Rommet skal være rent ved innflytting. Vi leser vi av strøm-måleren, og flytter strømavtalen over på deg. Avslutningsvis signeres overtakelses-skjemaet, hvor du også kvitterer på mottatt nøkkel.

 • Hva skjer når jeg skal flytte ut?

  I god tid før du flytter ut, mottar du en nøkkelkonvolutt av oss. På nøkkelkonvolutt fremkommer alle kontrollpunkter som du selv krysser av etterhvert som punktene blir utført. En utvalgt medleietaker skal kvittere på at punktene er tilstrekkelig utført. Dersom det finnes mangler ved tilbakelevering av rom, kan utleier utbedre mangler på leietakers kostnad. Kostnad kan trekkes fra leietakers sikkerhetstillelse. Typiske mangler vil for eks være dårlig renhold. Ved leie av rom i kollektiv har alle leietakere i boligen et solidarisk ansvar for å også vaske ned leilighetens fellesrom, bad og kjøkken ved avslutning av leieforholdet.

 • Når skal husleien betales?

  Husleien skal betales innen den 1. i hver måned.

 • Hvor lang er oppsigelsestiden?

  Alle våre kontrakter er tidsubestemte med begrenset oppsigelsesmulighet. Leieforholdet kan kun sies opp med virkning 31. juli. Oppsigelsen sendes pr e-post innen 30. april, slik at utflyttingen blir 31.07, inneværende år. Oppsigelse sendes til leietaker@bergensgruppen.no.

 • Hva skal jeg gjøre dersom jeg lurer på noe, eller jeg finner feil og mangler på leiligheten etter at jeg har flyttet inn?

  Under hele leieperioden får du lett tak i oss via leietaker@bergensgruppen.no