TWRNæring

Kong Oscarsgate 16 er nå en del av Bergensgruppen

Medio 2018 overtok vi Kong Oscarsgate 16 i Bergen sentrum. Dette er en flott bygård med sentral beliggenhet rett ved Fisketorget. Total bygningsmasse er cirka 850 m2.

Eiendommen består av et front- og bakbygg som inneholder:

  • Restaurant/barlokale i 1. etasje og kjeller
  • 4 leiligheter i etasjene over
  • Et bakbygg på cirka 300 m2 regulert til næring

Barlokalet i frontbygget er utleid til Brian Boru AS som etablerer en genuin irsk pub i lokalene. Driverne er selv fra Irland og vil ta med seg stolt bar-/pubtradisjon til Bergen. I leilighetene over innreder vi 4 leiligheter med spesiell høy standard for langtidsutleie. Bakbygget er fremdeles i planleggingsfasen, men vi håper å få til noe spennende her.