TWRNæring

Coworking space-konseptet «Tower»

Bergensgruppen overtok i 2017 en seksjon i Christian Michelsens Gate 1–3 på cirka 500 m2 BTO-areal. Eiendommen ble i løpet av 2018 oppgradert, samtidig som vi utviklet coworking space-konseptet «Tower».

Tower er Bergens mest sentrale coworking space, og tilbyr utleie av arbeidsplasser, kontorer, møterom og eventlokale. Tower har vært i drift siden sommeren 2018, og har på denne tiden fått over 50 medlemmer fordelt på nesten 30 medlemsbedrifter. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av konseptet, og skal i 2019 åpne en ny beliggenhet. Vi gleder oss til å vokse i coworking space-segmentet og har stor tro på dette markedet.